Dyablès – TiMalo

Fanm ek nonm. Nònm ek fanm.Mi zafè ! An zafè lanmou. An zafè kò, lapo, laswè…An zafè sé mwen ki pli fò. An zafè sé wou ki pli fèb. An zafè sé mwen ka mennen. An zafè sé wou ka senyen.Mé wi, fanm ek nonm. Nonm ek fanm.

Yonn pa sa wè lòt san lanvi bòdé’y pa pran’y. Mè dé lè : yonn pa sa wè lòt. É sé konsa vyolans ka chouké mizi an mizi. Vyolans an pawòl. Vyolans an aksyon. Vyolans san omisyon.Lapè ka fè siwawa jik tan lanmou pran lavòl ek lanmò pran laplas-li.

Ou ka wè’y an télé-a. Ou ka tann-li an radio-a. Ou ka òbsèwvé’y ka’y vwazinn-lan. Jik lakay’ou ou konnèt sa. Vyolans.Pa rété zafè tjè koko. Pa rété doudou chéwi sé wou mwen jaja. Anh anh. Sa ki rété sé rach ma bab, pléré é soufè.

A tè Gwadloup ek Matinik tou sa sé kon an vyé mès, an mové labitid ka sé-vis. Fanm ka mò anba kou. Fanm brilé. Fanm aladériv. Fanm dérèspèkté.Pa ni an jou ou pa wè sa.

« kimoun ki té ké kwè on jou, nonm té ké touvé yo pè fanm an péyi Gwadloup ? »

dyables_cover

Dyablès, premyé woman TiMalo

Kouman Fransmanti pa di zòt sa ? Facebook pa di zòt sa ? Radiobwapatat pa di zòt sa ?

Mé wi chè, ni an koté nonm rivé pè fanm. Ou pa konnèt koté tala ?

Asé di ! Ou poko li premyé woman TiMalo matjé ? Mi sé la koté tala yé ! Adan liv-la : Dyablès.

« On lè, fanm touvé-yo las pran kou anba men a nonm. On lè, yo désidé répliké é mèt-yo ka varé nonm, ka foré nonm, ka kyouyé nonm… A kou dan !

Ès sé chans ? Ès sé paskè fanmi a Jak té ja ka vwè pi lwen ? Kèlanswa, yo woté Jak lékòl pou mété édikasyon a-y an men a Klòd, on nonm bitako ka rété Bwamalè Bouyant, toutmoun ka kriyé Klòd-LèFou.

Men Jak ni tèt a-y é Klòd pa moun a pasyans. Èskè tigason-la ké ni tan aprann tousa i ni a aprann avan i two ta ? Ayen pa senten, é lèson dèyè poko mannyé.”

Fanm! Fanm Gwadloup. Mi sé yo ki mapipi liv tala. An jou TiMalo té Gwadloup ek sa anni boulvèsé’y lè i wè ki kantité vyolans kriminèl nonm té ka fè madanm yo sibi.

É sé konsa i koumansé imajiné sa ki té kè’y fèt si fanm té ka anni désidé yo pa lé rété ka pwan fè anba sé bouwo tala ek anni viré anlè yo pou vanjé kò yo épi yònn dé wèlto majik.

I anni mété an chay engrédyan ka fè kilti lakay nou adan listwa tala: maji, dyablès, lanmou, vyolans, mistik. É si’w byen gadé tout sé bagay tala ka konpozé an bon liv fantastik oben polisyé byen souvan.

Mè dapré mwen pis ki an liv syans-fiksyon sé an liv maji-nèg TiMalo matjé-a. Pas final di kont adan kilti AfroKaribéyen nou-an maji tèlman potalan i près vré. Man pa moun ki djè enmen syans-fiksyon ek bagay kon sa, mè zafè tout nannan liv-la fèt épi an lachè man byen konnèt, anni fè mwen antré adan’y konsi man té ni laklé tout lapòt.

Man li liv-la gloup kon an bon kalalou. Man près pa pran tan gadé si solèy té ka chanjé koté pas liv-la té si tèlman byen matjé i anni pran mwen ek fè mwen janbé dlo jik Gwadloup épi sé Dyablès-la.

Man toujou té ka atann an liv konsa. An listwa ka pwan sa ka fè mitoloji nou pou tiré’y di an sèl zafè kont. É sé sa TiMalo fè: i mété dyablès-la adan an lòt nivo ki an senp listwa ba ti manmay, bagay antan lontan. I mété’y adan lavi touléjou nou, adan dé pwoblèm nou ka viv vréman. I mété pòwtab adan, GPS, tèknoloji… Sé an liv ka fèt atjèlman, pou moun atjèlman. Sé an liv sosyal tou. Pas i ka dénonsé vyolans ant nonm ek fanm ki sé an pwoblèm ka fè sosyété Gwadloup, Matinik ek dòt koté oliwon latè bwété an chay. Kidonk kon lé grangrèk sé pé di: i ni an wotè inivèrsèl. Mè sé pa vyolans ek maji sèlman i ni adan, i ka palé nou tou di lanmou an manman ba ych-li, di rèspé ba gwan moun. I ni tousa ki fo. Finaldikont liv tala sé konsidéré ou wouvè an finèt asou an lòt modèl péyi Gwadloup ki tala yo ka vann ba’w asou kat pòstal.

Sé pa premyé fwa TiMalo ka matjé an liv. I fè dé liv poézi: “Pawòl a lòm vo lòm” ek “Démoun”. I fè an diks tou: “Pawòl funk-Kè”. Sé toujou mèm larèl-la i ka suiv adan tout sé travay tala: mété Gwadloup anba zyé nou pou nou sa wè’y byen klè.

Sé an matjè, an pawolè ek an véyaKtè di péyi’y ek di lang-li. Kréyòl-la i ka palé ek matjé-a pa ka fè lafèt. Sé an kréyòl ki ni sèl ek sitwon. Sé an kréyòl ki byen wousi kon an bon manjé ka fè djòl-ou koulé. Sé an kréyòl ki ni sans. Sé an kréyòl ki byen doubout dèyè sa’y ka di. É si’w té ka douté an liv matjé an kréyòl té pé ni lékariti an liv an dòt lang ki ni tradisyon syans-fiksyon tala, ébé ou kè’y sispann douté lè ou koumansé liv-la. Ou kè’y ri, ou kè’y tounen sé paj-la konsi ou té ka fè an kous kouri, ou kè’y swé, ou kè’y imajiné Jak, Gabriyèl oben Jésika, ou kè’y jik lé ni an fim ki fèt épi’y (mé wi sé pa Stephen King sèlman ki pou trapé sa!!).

Pou an premyé woman i bèl dann. Di plis sa té kè’y di twòp. Man pa lé tjwé lafèt-la anlè zòt kidonk man ka kité zòt li’y épi zòt kè’y di mwen. Sav sé an liv ba tout kalité moun ka li dépi laj 12 lanné man ka pansé. Alòs ki jenn ki vyé, avòwté kon matrité, li’y é si’w ka santi zafè li kréyòl-la ti bren rèd, pa dézèspéré! Mi an ti konsèy: pawolé liv-la pandan ou ka li’y épi pwan tan’w!

Pa pwan twòp tan non plis pas TiMalo pwomèt mwen lè man té kè’y matjé ti kronik tala i té kè’y fè lapouwsuit sòti.

Antouléka si an moun di zòt kréyòl près mò di moun tala i manti pas ni matjè ka matjé dé bagay pou moun atjèlman. Ek si moun atjèlman li sé liv tala atjèlman , kréyòl kè’y viv tèlman i kè’y vivan atjèlman é pou lontan.

Laisser un commentaire / Sa'w ka di di sa

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s